Unknown column 'rb' in 'order clause'Unknown column 'rb' in 'order clause' O nama
Turistička organizacija Bijelo Polje


O nama

Turistička organizacija je pravno lice , čiji su članovi Opština, u svojstvu osnivača , kao i pravna i fizička lica koja na teritoriji Opštine imaju svoje sjedište ili organizacioni dio i koji ostvaruju prihod obavljanjem turističkih i ugostiteljskih , kao i sa turizmom neposredno povezanih djelatnosti.

Turistička organizacija je osnovana 23 marta 2012 godine shodno zakonu o turističkim organizacijama a svojstvo pravnog lica stiče danom upisa u Registar turističkih organizacija 8 maja 2012 godine koje vodi Ministarstvo održivog razvoja i turizma .
Rad Organizacije je javan i njom upravljaju članovi koji mogu biti obavezni i dobrovoljni . Organizacija ima Stručnu službu za obavljanje stručnih i administrativnih poslova vezanih za zadatke i obaveze Organizacije.
Djelovanje Organizacije zasniva se na načelu opšte korisnosti a bez ostvarivanja neposredne dobiti.

Zadaci Organizacije su:

 • Unapređenje, promocija i prezentacija izvornih vrijednosti Opštine Bijelo Polje, putem raznih propagandnih sredstava (grafičkih – plakati, prospekti, štampane publikacije, turističke mape, video materijala, web sajta, reklamnog materijala i sl. ), organizovanje i učestvovanje na sajmovima i berzama turizma, organizovanje posebnih prezentacija i aktivnosti na izdavačkoj djelatnosti u cilju što bolje propagande.
 • Stvaranje uslova za aktiviranje turističkih resursa na teritoriji Opštine,
 • Saradnja sa pravnim i fizičkim licima koja za predmet poslovanja imaju turističko ugostiteljsku ili njoj komplementarnu djelatnost u cilju dogovaranja, utvrđivanja i sprovođenja razvoja politike turizma na teritoriji opštine Bijelo Polje.
 • Podsticanje, koordiniranje i organizovanje kulturnih, umjetničkih, zabavnih, privrednih, sportskih i drugih manifestacija,koje doprinose i podstiču promociju turističke ponude,
 • Podsticanje aktiviranja područja Opštine koja nisu ili su nedovoljno uključena u turistički promet,
 • Podsticanje i organizovanje akcija usmjerenih na zaštiti i očuvanju turističkih prostora, životne sredine i kulturnog nasljeđa,
 • Realizovanje programa aktivnosti boravka studijskih grupa i novinara na teritoriji Opštine
 • Pružanje servisnih usluga i informacija turistima,
 • Organizovanje turističko – informativnih biroa u turističkim mjestima,
 • Evidentiranje i praćenje turističkog prometa na teritoriji opštine,
 • Saradnja sa organima i tijelima Opštine u cilju donošenja i sprovođenja lokalnih mjera za poboljšanje uslova boravka turista na teritoriji Opštine,
 • Saradnja sa lokalnim udruženjima i nevladinim organizacijama iz oblasti turizma i ugostiteljstva i njima komplementarnim djelatnostima,
 • Saradnja sa svim turističkim organizacijama,
 • Sprovođenje anketa i drugih istraživanja u cilju utvrđivanja ocjene kvaliteta turističke ponude i proizvoda na teritoriji Opštine,
 • Izrada izvještaja i informacija za potrebe Nacionalne turističke organizacije
 • Obavljanje i drugih poslova u cilju promocije turističke ponude Opštine.

Kontakt podaci

 • Adresa: Nedjeljka Merdovića bb 84000 Bijelo Polje (prostorije u sportskoj hali Nikoljac)
 • Telefon: +382 (0) 50 484 795
 • Info kancelarija: ul. Slobode broj 4. (Tržni centar preko puta Opštine Bijelo Polje)
 • Telefon: +382 (0) 50 433 711
 • Web prezentacija:www.tobijelopolje.me

 Violeta Obradović