Turistička organizacija Bijelo Polje

INTERNACIONALNI FESTIVAL TAMBURAŠKIH ORKESTARA

Festival tamburaških orkestara je osnovan na inicijativu uglednih društvenih i kulturnih radnika iz Bijelog Polja , ali i bjelopoljaca u svijetu. Zahvaljući razumijevanju i podršci tadašnjih vlasti prvi Festival je održan 2003.godine. Prvi umjetnički direktor Festival je bio Mićo Miranović. Tokom ovog perioda na Festivalu je nastupio veliki broj tamburaških orkestara iz Crne Gore, bivše Jugoslavije i svijeta. Takođe, svaki Festival je pratio nastup vokalnih solista i zvijezda sa cijelog prostora ex Jugoslavije. Neka od imena koja su nastupila na Festivalu:Merima Njegomir, Hanka Paldum, Miki Jevremović,Žuti Serhatlić, Beba Selimović...

Ali ono što je važno kada je ovaj Festival u pitanju, jeste , da je on oživio jednu tradiciju koja je bila u izumiranju.Zato je posebno bila važna škola tambura koja se održava u sklopu Festivala.

Takođe, dio redovnog programa Festivala su bile i izložbe slike i promocije knjiga vezane za tamburu, ali i za kompletno muzičko nasljeđe Bijelog Polja, Crne Gore i šire.Na ovaj način jačala se svijest  važnosti onoga što su vrijednosti naše sredine, ali i svijest da moramo i trebamo biti otvoreni prema onome uslovno kazano ,, drugome'', jer  na kraju, muzika je baština cijelog svijeta.

Muzika je jedini jezik na svijetu koji  svi razumijemo i na koji svi puštamo emocijama na volju.U našem slučaju, tambura je taj instrument koji nas je spojio sa svijetom.Uz njene zvuke pronijeli su se najljepši glasovi o našem gradu.

Naravno, na kraju, svega ovoga ne bi bilo da nije dobrih ljudi Bijelog Polja i ovdje i širom svijeta.

Zato je ovaj Festival svih nas gdje god da smo, jer je Festival posebno značajan  i zbog održavanja i njegovanja veze sa našom brojnom dijasporom.

Ali, Festival je i svih onih koji su ovim povodom došli u naš grad ili će doći.

Otvorenog i toplog srca, jer ono najljepše i svira i pjeva.

Foto:CENTAR ZA KULTURU