Turistička organizacija Bijelo Polje

Bjelopoljska sela

SELO BISTRICA

Idilični pejzaži ovog sela u dolini rijeke Bistrice kriju bogatu i zanimljivu istoriju. Prva sijalica u čitavom okrugu zasijala je upravo ovdje. Za njom su stigli i prvi radio aparati, pa su mnogi Bjelopoljci dolazili u Bistricu na večerinke da slušaju vijesti. U selu pored rijeke gradile su se brojne vodenice, a uz njih, još krajem XIX vijeka i prve kafane (kahve), pa otuda i stari naziv sela – Kahve.